БАШКЫ БЕТ

ЧОГУЛУШТАН КИЙИН ОКУУЛУЧУ ДУБА

Азирети Абу Хурайра (Алла андан ыраазы болсун) Алланын Элчиси (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) айтканын айтат: «Кимде-ким күнөөсү көп чогулушка олтурса, бирок, ошол олтурушунан туруудан мурун: «Субхаанака Аллахумма уа бихамдика, ашхаду аллаа илааха илла анта, астагфирука уа атуубу илайка» десе, анда, ошол олтурушундагы күнөөлөрү кечирилет». (Тирмизи) Субхаанака Аллахумма уа бихамдика, ашхаду аллаа илааха …

Көбүрөөк окуу

ЧҮЧКҮРГӨНДӨ ОКУЛУУЧУ ДУБАЛАР

ЧҮЧКҮРГӨНДӨ «Алхамду лиллаах» Мааниси: « Бардык мактоолор Аллах үчүн болсун» Азирети Али (р.з)дан бир риваятта келген: Ким чүчкүргөндө: «Алхамду лиллаахи роббил ъааламиина ъалаа кулли хаал»  деп айтса, эч качан анын тиши жана кулагы оорубайт. (Мазоохирул хак) ЧҮЧКҮРГӨН АДАМГА ЖООП БЕРГЕНДЕ «Ярхамукал лоох» Мааниси: « Аллах сага ырайым кылсын» ЧҮЧКҮРГӨН АДАМ КАЙРА БУЛ ДУБАНЫ АЙТАТ «Яхдиикумул лооху ва йуслиху баалакум» Мааниси: « Аллахсилерге туура жолду көрсөтсүн жана …

Көбүрөөк окуу

ҮЙГӨ КИРГЕНДЕ, ЧЫККАНДА ДУБА

ҮЙГӨ КИРГЕНДЕ АЙТЫЛУУЧУ ДУБА «Аллоохумма иннии ас`алука хойрол маулажи, ва хойрол махрожи, бисмиллаахи валажнаа, бисмиллаахи хорожнаа, ва ъалаллоохи роббинаа таваккалнаа». (Абу Дауд) Мааниси: « Оо, Аллах! Мен Сенден үйгө кирүүнүн жана үйдөн чыгуунун жакшылыгынсураймын. Аллахтын ысымы менен үйгө киребиз, Аллахтын ысымы менен үйдөн чыгабыз жана Аллахка гана тобокел кылабыз. ҮЙДӨН ЧЫККАНДА АЙТЫЛУУЧУ ДУБА «Бисмиллаахи таваккалту ъалал-лоохи ва лаа хаула валаа куввата иллаа биллаах». (Тирмизи) Мааниси: « …

Көбүрөөк окуу

МЕЧИТКЕ КИРГЕНДЕ, ЧЫККАНДА ДУБА

МЕЧИТКЕ КИРГЕНДЕ АЙТЫЛУУЧУ ДУБА Мечитке оң бут менен кирип, бул дуба окулат: «Бисмиллаахи вас солаату вассалааму ъалаа росуулил лаах. Аллоохуммаф тахлии абвааба рохматик». (Ибн Маажа) Мааниси: «Аллахтын аты менен киремин. Аллахтын Элчисине Аллахтын саламдары болсун. Оо, Аллах! Мага ырайым эшиктериңди ачкын. МЕЧИТЕН ЧЫККАНДА АЙТЫЛУУЧУ ДУБА «Бисмиллаахи вас солаату вассалааму ъалаа росуулил лаах. Аллоохумма иннии ас`алука миң фазлик». (Ибн Маажа) Мааниси: «Аллахтын …

Көбүрөөк окуу

АЖАТКАНАГА КИРЭЭРДЕ, ЧЫККАНДА ДУБА

АЖАТКАНАГА КИРЭЭРДЕ АЙТЫЛУУЧУ ДУБА Ажатканага кирээрде бул дубаны окуп, сол бут менен кирет: «Аллоохумма иннии а-ъуузу бика минал хубуси вал хобаа`ис». (Бухари) Мааниси: «Оо, Аллах! Албетте, мен Сенин гана жардамың менен зыяндуу эркек-ургаачы жиндерден сактанамын. АЖАТКАНАДАН ЧЫККАНДА АЙТЫЛУУЧУ ДУБА «Аллоохумма гуфроонака. Алхамду лиллаахил лазии азхаба ъаннил азаа ва ъаафаании». (Ибн …

Көбүрөөк окуу

ОЙГОНГОНДО, УКТОО АЛДЫНДА ДУБА

ОЙГОНГОНДО ОКУЛУУЧУ ДУБА «Алхамду лиллаахил лазии ахйаанаа баъ-да маа амаатанаа, ва илайхин нушуур». (Абу Дауд) Мааниси: «Бардык мактоолор Аллахка болсун, Ал бизге өлүм бергенден кийин жашоо берди жана баары Анын тарабына кайтып баруучу» УКТОО АЛДЫНДА ОКУЛУУЧУ ДУБА Уктоону ниет кылган киши даарат алып, төшөгүн колу менен үч жолу сүрөт. Анан …

Көбүрөөк окуу

КУРАНДЫ ОНЛАЙН ОКУУ

Quranflash — это онлайн-приложение, которое поможет вам с комфортом читать Коран из браузера. Quranflash отображает популярные печатные издания, различные варианты и макеты, чтобы уменьшить разницу между чтением в режиме онлайн и печатным изданием, делая его удобным и визуально. В последней версии Quranflash был добавлен ряд функций, что делает его полным …

Көбүрөөк окуу

КЫСКА СҮРӨӨЛӨР КУРАН МР3

Куран угуу жүрөктү эс алдырат           1. Аль-Фатиха | Открывающая Коран 91. Аш-Шамс | Солнце 92. Аль-Лайл | Ночь 93. Ад-Духа | Утро 94. Аш-Шарх | Раскрытие 95. Ат-Тин | Смоковница 96. Аль-Алак | Сгусток крови 97. Аль-Кадр | Предопределение 98. Аль-Баййина | Ясное знамение 99. …

Көбүрөөк окуу

ВИДЕОЛОР

Дуъа” араб тилинен которгондо чакыруу же болбосо бир нерсени сурануу деген маанини билдирет. Шариятта дуба кылуу — Аллахтан пенделердин сурануусу. Эмне муктаждыгы болгон болсо сурай берет, кемип калган тамагынын тузунан, жоголуп кеткен бут кийиминин боосунан баштап бардык нерселерди сураганга уруксат берилет. Пенде Аллахтан түз сурайт. 

Көбүрөөк окуу

ЭРТЕН МЕНЕН КЕЧИНДЕ ОКУЛУУЧУ ДУБАЛАР

Усман (разияллооху анху) айтат: Пайгамбарыбыз (саллаллооху алайхи ва саллам) айтты: Кайсыл пенде күн сайын эртең менен жана кечинде үч жолудан: «Бисмиллаахил лазии лаа язурру маъа-смихии шай-ун фил-арзи ва лаа фис-самаа-и ва хувас-самииъул ъалиим». (Тирмизи) Мааниси: «Ушундай Алла Тааланын аты менен баштаймын, Анын аты менен жерде да, асманда да эч бир …

Көбүрөөк окуу

КҮН ЧЫККАНДА, КЕЧ КИРГЕНДЕ ДУБА

КҮН ЧЫККАНДА ОКУЛА ДУБА «Алхамду лиллаахиллазии акооланаа явманаа хааза ва лам юхликнаа бизунуубинаа». Бүгүн бизди кечирген жана күнөлөрүбүздүн себебинен бизди кыйратпаган Аллага бардык мактоолор! (Муслим) КЕЧ КИРГЕНДЕ ОКУЛА ДУБА «Амсайна ва амсал мулку лиллаахи роббил ъааламиин. Аллоохумма иннии ас-алука хойро хаазихил-лайлати фатхахаа ва насрохаа ва нуурохаа ва барокатахаа ва худахаа …

Көбүрөөк окуу

ТАМАКТЫН АЛДЫНДА, ТАМАКТАН КИЙИН ДУБА

ТАМАК ЖЭЭРДЕН МУРДА «Бисмиллаахи ва ьалаа баракатиллаахи». Мааниси: Алланын ысмы менен жана Алланын берген берекеси менен баштаймын. Эгерде амалды баштоонун алдында бул дуба эстен чыгып калса, качан эске келгенде. «Бисмиллаахи аввалахуу ва аахирохуу» (Тирмизи ). Ушул окулат. Мааниси: Башында да , акырында да Алла Тааланын ысмы менен баштаймын. Пайдасы: Эгерде …

Көбүрөөк окуу

ДУБАНЫН ПАЙДАСЫ

          Пайгамбарыбыз (саллаллооху алайхи ва саллам) ар абалда Алла Таалага дуба аркылуу кайрылган. Ал эле эмес, Пайгамбар (алайхимус салам)дардын баарысы дуба окушкан жана ар дайым дуба аркылуу Алла Таала менен байланышкан.            Пайгамбарыбыз Мухаммад с.а.в. мындай деп айткан: «Дуба-кылуу бул-момундун Куралы. Дуба …

Көбүрөөк окуу
Яндекс.Метрика