Башкы бет / МАСНУН ДУБАЛАР / ЭРТЕН МЕНЕН КЕЧИНДЕ ОКУЛУУЧУ ДУБАЛАР

ЭРТЕН МЕНЕН КЕЧИНДЕ ОКУЛУУЧУ ДУБАЛАР

Усман (разияллооху анху) айтат: Пайгамбарыбыз (саллаллооху алайхи ва саллам) айтты: Кайсыл пенде күн сайын эртең менен жана кечинде үч жолудан:

«Бисмиллаахил лазии лаа язурру маъа-смихии шай-ун фил-арзи ва лаа фис-самаа-и ва хувас-самииъул ъалиим». (Тирмизи)

Мааниси: «Ушундай Алла Тааланын аты менен баштаймын, Анын аты менен жерде да, асманда да эч бир нерсе зыян жеткире албайт. Ал Зат Угуучу, Билүүчү» — деп окуса, анда ага эч нерсе зыян жеткире албайт. (Тирмизи). Ал эми «Абу Дауд»тагы риваятта: «Ким эртең менен ушул дубаны окуса, анда кечке чейин, ал эми кечинде окуса, анда таң атканга чейин ага эч кандай кырсык жетпейт» — деп жазылган.

Абу Хурайра (разияллооху анху) айтат: Пайгамбарыбыз (саллаллооху алайхи ва саллам) айтты: Ким эртең менен «Гоофир» сүрөсүнүн башталгыч аяттарын жана «Аятал курси»ни окуса, анда ал пенде ошол дубанын себебинен таңдан тартып кечке чейин (балээлерден) сак болот. Ошондой эле, ким кечинде ушул аяттарды окуса, анда ал таң атканга чейин (балээлерден) сак болот. «Гоофир» сүрөсүнүн башталгыч аяттары булар:

«Хаа миим. Танзиилул китааби миналлоохил ъазиизил ъалиими, гоофириз занби, ва кообилиттавби шадиидил ъикооби зиттовли лаа илааха иллаа хува илайхил масииру».

Мааниси: Хаа, Миим. Китеп түшүүсү — Ызааттуу, Даанышман Алладан. (Ал) Күнөөлөрдү кечирүүчү, тооболорду кабыл кылуучу, жазалоодо күчтүү жана жоомарттыктын Ээси. Андан башка сыйынууга татыктуу зат жок. Кайтуу — Ага гана. (Гоофир сүрөсү)(Тирмизи)

Ошондой эле

АЖАТКАНАГА КИРЭЭРДЕ, ЧЫККАНДА ДУБА

АЖАТКАНАГА КИРЭЭРДЕ АЙТЫЛУУЧУ ДУБА Ажатканага кирээрде бул дубаны окуп, сол бут менен кирет: «Аллоохумма иннии …

Яндекс.Метрика